You cannot copy content of this page

BSO

“Bie de handj”.

Buitenschoolse opvang (BSO) Bie de handj is een gezellige kleinschalige BSO in basisschool Munstergeleen. Op BSO Bie de handj kunnen de kinderen na school samen spelen met vriendjes of vriendinnetjes. Ze kunnen lol maken, buiten voetballen of ontspannen op de bank liggen. Bij BSO Bie de handj ligt de nadruk op “vrije tijd”.
De kinderen komen immers van een drukke schooldag. Er moet niets, maar er kan wel een hele hoop. De kinderen mogen altijd kiezen of zij mee willen doen aan een aangeboden activiteit, of liever vrij spelen.
Bij het aanbieden van activiteiten wordt rekening gehouden met de ontwikkeling en de leeftijd van de kinderen. Daarnaast moeten de activiteiten vooral leuk en uitdagend zijn.
Naast het aanbod aan activiteiten biedt de BSO voldoende gelegenheid en spelmateriaal aan om tot gevarieerd spel te komen.

cirkelBie de handj biedt de volgende vormen van BSO aan:
Voorschoolse opvang: van 7.30-8.30
Naschoolse opvang: van 15.15-18.15
Vakantie opvang: van 8.00-18.15

Ook vangen we kinderen op tijdens studiedagen van de school, mits er 3 aanmeldingen zijn.

BSO Bie de handj vangt maximaal 30 kinderen op die ingedeeld zijn in 2 groepen.

De basisgroepen Bie de hand 1 en Bie de handj 2 hebben vaste medewerksters.
Basisgroep 1 bestaat uit maximaal 20 kinderen en bevindt zich in het eigen BSO lokaal op de begane grond van de school. In deze basisgroep worden de kinderen van groep 1 t/m 4 opgevangen.
Basisgroep 2 bevindt zich op de eerste verdieping in het handvaardigheidslokaal, waar de kinderen van groep 5 t/m 8 worden opgevangen. In basisgroep 2 worden maximaal 10 kinderen opgevangen.
De kinderen van basisgroep 2 maken in principe alleen van het klaslokaal gebruik tijdens de eet- en drinkmomenten. En als er een activiteit wordt gedaan die alleen geschikt is voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Na het eet- en drinkmoment verlaten de kinderen het klaslokaal en mogen ze zelf kiezen om buiten te spelen, te spelen in een andere ruimte of om deel te nemen aan activiteiten.
Er zijn momenten dat de 2 groepen worden samengevoegd. Wanneer er maximaal 20 kinderen op een dag aanwezig zijn, wordt er structureel samengevoegd en op reguliere dagen aan het einde van de dag (17.30 uur)
Ook tijdens de vakanties zal er worden samengevoegd, omdat het aantal kinderen per week, per dag wisselt.

Bekijk ons infoboekje

Uiteraard mag u altijd een kijkje komen nemen. Het is handig om dan even te bellen, naar :
06-51944948

Wie weet tot snel.

Top