Missie en visie BSO

Onze missie

Wij zorgen voor een verantwoorde, professionele BSO, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal verder kan ontwikkelen. Het kind wordt gestimuleerd, zowel individueel als in groepsverband en de sociale contacten worden bevorderd.

De vier pedagogische opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang genoemd worden, zijn
uitgangspunt bij het opstellen van dit pedagogisch beleidsplan.jungske

Dit betekent dat we ervoor zorgen dat we de kinderen:

  • Een gevoel van emotionele veiligheid biedenĀ  (ervoor zorgen dat ze zich prettig voelen, het naar hun zin hebben).
  • De gelegenheid geven om de persoonlijke competenties te ontwikkelen (ontwikkelen
  • van zelfstandigheid,zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, creativiteit).
  • De gelegenheid geven om de sociale competenties te ontwikkelen (oefenen van
  • sociale kennis en vaardigheden, zoals communicatie, samenwerken, andere helpen en omgaan met conflicten).
  • De gelegenheid geven om zich waarden en normen eigen te maken
  • (de cultuur van de samenleving).

Onze visie

Buitenschoolse opvang, hierna genoemd BSO, staat voor ons voor gezelligheid,persoonlijke aandacht,ongedwongen en een huiselijke sfeer, die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van ouders en de behoefte van het kind. Als de kinderen uit school komen, krijgen ze wat te eten en te drinken. Zo zal elke middag gestart worden met een moment waar de kinderen hun verhaal kwijt kunnen.

Wij vinden het belangrijk dat de tijd die de kinderen bij ons doorbrengen hun eigen vrije tijd is. De kinderen kunnen dus zelf kiezen wat ze willen doen. De pedagogische medewerkers zullen de kinderen hierbij begeleiden en toezicht houden. Er is ruimte om samen te spelen, knutselen of buiten spelen. Ook kan er rustig een boekje gelezen worden.