KDV

“Bie de handj”.
Kinderdagverblijf Bie de handj is een particulier kinderdagverblijf en biedt kinderopvang aan maximaal 15 kinderen.
Het kinderdagverblijf is één verticale groep, dit wil zeggen één groep met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. We hebben bewust gekozen voor een verticale opbouw, omdat de kinderen op deze manier leren met kinderen van verschillende leeftijden te spelen, wat goed is voor de sociale ontwikkeling.
Op deze manier kunnen broertjes/zusjes bij elkaar spelen. De kleintjes zien wat de grotere kinderen kunnen en raken gestimuleerd nieuwe dingen te ontwikkelen. De oudere kinderen leren hoe ze op een respectvolle manier met jongere kinderen om moeten gaan.
De voertaal is Nederlands, maar er wordt ook Limburg dialect gesproken met de kinderen die Limburgstalig worden opgevoed.

Een dagje bij Kinderdagverblijf Bie de handj.
Om de kinderen een vertrouwd gevoel te geven bij Bie de handj, wordt er gewerkt met een vast dagritme.
Baby’s hebben het dagritme van thuis en wij zullen zoveel mogelijk streven dit te handhaven.

7.30u Bie de handj gaat open
7.30-9.30u Kinderen worden gebracht, er is tijd voor een praatje en er wordt afscheid genomen.
Er is gelegenheid voor vrij spel.
De kleinste baby’s gaan een dutje doen.
Samen opruimen.
9.30u Boekje voorlezen en/of liedjes zingen.
Fruit eten en sap drinken.
10.30-11.30u Verschoon-/wc moment.
De dreumesen die 2x per dag slapen gaan naar bed.
Aangeboden activiteit, buiten spelen, wandelen, vrij spel.
Flesvoeding van de baby’s.
Samen opruimen.
11.30-13.30u Brood eten en melk drinken.
Verschoon-/wc moment.
Kinderen komen uit bed (2x slapers), of gaan juist naar bed.
De kinderen die wakker zijn of blijven gaan zelfstandig spelen of doen een rustig activiteitje.
Samen opruimen.
13.30-14.30u Gelegenheid tot vrij spelen.
14.30-15.30u Kinderen komen uit bed of gaan weer naar bed.
Boekje voorlezen en/of liedjes zingen.
Yoghurt eten en sap drinken.
Flesvoeding van de baby’s.
15.30-16.30u Verschoon-/wc moment.
Aangeboden activiteit, buiten spelen, vrij spelen.
16.30-17.00u Koekje, soepstengel en sap drinken.
Tussen deze tijd kan eventueel op eigen verzoek een warme maaltijd worden gegeten voor kinderen tot 1 jaar.
Samen opruimen.
17.00-18.00u Rustige activiteit, bijvoorbeeld aan tafel kleien, puzzelen, kleuren.
18.00u Bie de handj gaat sluiten.

Bekijk ons infoboekje

Wilt u kennis komen maken en de sfeer bij ons komen proeven, dan bent u van harte welkom. Wij nemen graag de tijd om u te laten zien in welke omgeving uw kindje zal verblijven en om vragen te beantwoorden.
Neem dus gerust contact met ons op om een afspraak te maken.