Stage

Bie de handj is een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf. Als leerbedrijf dragen wij zorg voor kwalitatief goed opgeleide beroepskrachten in de kinderopvang.

Door stagiaires de gelegenheid te bieden om een beroepshouding- en vaardigheden aan te leren en werkervaring op te doen stimuleert Bie de handj het werken in de kinderopvang en blijft de bestaande kwaliteit van de kinderopvang ook voor de toekomst gewaarborgd. Een stagiaire kan door haar andere kijk op het werk een verfrissend en stimulerend effect hebben op de dagelijkse routine van het werken op de groep. Daarnaast kan een stagiaire voor taakverlichting zorgen voor het team. Door het contact met de onderwijsinstellingen blijft Bie de handj op de hoogte van ontwikkelingen binnen het onderwijs. Werkveld en onderwijs kunnen hierdoor goed op elkaar afgestemd worden.cirkel4