Missie en visie KDV

Onze missie

De missie van kinderdagverblijf “Bie de handj” is het bieden van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid centraal staan. Hierdoor kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Onze visie

Binnen onze opvang vinden we een persoonlijke benadering belangrijk. Wij geloven dat elk kind anders is, elk kind is uniek in zijn denken, voelen en handelen en dat maakt kinderen juist zo leuk! Ieder kind mag op zijn manier groot worden en wij zijn er om daarvoor ruimte te geven. Een kind ontwikkelt zich zowel cognitief, motorisch als sociaal en emotioneel en voor al deze aspecten is er aandacht. Bij ons staat het kind centraal en moet het kind, kind kunnen blijven.

Kinderopvang en toch een gevoel van “thuis”. Kleinschalig, je kent alle ouders en kinderen.
Professionele opvang in een knusse, huiselijke en veilige omgeving.cirkel4