Tarieven BSO

Het tarief van buitenschoolse opvang Bie de handj is in 2024 vastgesteld op een uurprijs van:

Regulier uurtarief buitenschoolse opvang                                           € 7.90
Flexibel uurtarief buitenschoolse opvang                                            € 8.70

Tijdens schooldagen:VSO en BSO Tijdens schoolvakanties en studiedagen                              (bij 3 aanmeldingen)
Maandag 7.30 tot 8.30u14.45u tot 18.15u Maandag 7.30u tot 18.15u
Dinsdag 7.30 tot 8.30u14.45u tot 18.15u Dinsdag 7.30u tot 18.15u
Woensdag 7.30 tot 8.30u12.30u tot 18.15u Woensdag
Donderdag 7.30 tot 8.30u14.45u tot 18.15u Donderdag 7.30u tot 18.15u
Vrijdag 7.30u tot 8.30u Vrijdag

De flexibele opvang wordt per uur berekend. In het contract wordt opgenomen hoeveel uren u per maand nodig heeft, deze kunt u zelf indelen. (wel vragen we u deze uren minimaal 2 weken voor gebruik van opvang door te geven, zodat wij dit kunnen inplannen.)

Het maandbedrag wordt door middel van automatische incasso rond de 23e van desbetreffende maand van de rekening van afnemer geboekt. Afnemer verplicht zich om zorg te dragen dat aanbieder bovenstaand bedrag zonder problemen kan incasseren.
Indien aanbieder twee aaneensluitende maanden niet in staat is gesteld het afgesproken maandbedrag af te boeken van rekening afnemer vervalt het recht op kinderopvang met onmiddellijke ingang.

Sinds januari 2005 is de wet kinderopvang van toepassing. Meer uitleg over deze wet vindt u op www.minocw.nl/kinderopvang.

De overheid regelt de werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. De toeslag betreft werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

Een aanvraagformulier over kinderopvangtoeslag is te vinden op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl of bij de Belastingtelefoon: 0800-0543

Buitenschoolse opvang Bie de handj staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang onder registernummer: 593620574
Dit nummer heeft u nodig voor het aanvragen van een toeslag.