Over

Wij zijn Yvonne Hermens en Tessa Köster en hebben samen ruim 40 jaar ervaring binnen de kinderopvang. Wij hebben in deze jaren niet alleen ervaring opgedaan maar ook onze eigen ideeën ontwikkeld over hoe het ideale kinderdagveblijf en buitenschoolse opvang er in onze ogen moet uit zien. Deze ideeën zijn nu werkelijkheid geworden met de opening van ons eigen kinderdagverblijf in mei 2014 en onze eigen buitenschoolse opvang in september 2014.

Met “Bie de handj” kinderopvang komt onze droom uit:
Kleinschalige kinderopvang in een huiselijke sfeer. Afstemmen op de behoefte van individuele kinderen en ouders begrijpen en daarnaar handelen hierin staat sfeer, vertrouwen en veiligheid centraal.

Groeien is groter worden, daar staan we dagelijks bij stil, maar het is meer, veranderingen en nieuwe plannen voor de toekomst zijn kansen om te groeien.

We willen graag een bijdrage leveren aan de kans om te groeien voor het kind maar ook voor de ouders.

Binnen onze opvang vinden we een persoonlijke benadering belangrijk.
Wij geloven dat elk kind anders is, elk kind is uniek in zijn denken, voelen en handelen en dat maakt kinderen juist zo leuk!tessaYvonneIeder kind mag op zijn manier groot worden en wij zijn er om daarvoor ruimte te geven.
Een kind ontwikkelt zich zowel cognitief, motorisch als sociaal en emotioneel en voor al deze aspecten is er aandacht.
Bij ons staat het kind centraal en moet het kind, kind kunnen blijven!